Dai daipv

 • Total activity 5
 • Last activity
 • Member since
 • Following 0 users
 • Followed by 0 users
 • Votes 1
 • Subscriptions 2

Activity overview

Latest activity by Dai daipv
 • Dai daipv created a post,

  Teacher

  Answered

  Hi Planet team; I registered an account to use for research and teaching; supported by #Planet group to download some satellite images; however, I can only download satellite images in the San Fran...

 • Dai daipv created a post,

  Teacher

  Answered

  Chào đội hành tinh; Tôi đã đăng ký một tài khoản để sử dụng cho nghiên cứu và giảng dạy; được nhóm #Planet hỗ trợ để tải xuống một số hình ảnh vệ tinh; tuy nhiên, tôi chỉ có thể tải xuống hình ảnh ...